temadagar.se

Internationella dagen för lärare


Internationella dagen för lärare infaller den 5 oktober varje år, nästa gång den 5 oktober 2018.

Internationella dagen för lärare är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för lärare