temadagar.se

Internationella dagen för pressfrihet


Internationella dagen för pressfrihet infaller den 3 maj varje år, nästa gång den 3 maj 2018.

Internationella dagen för pressfrihet är instiftad av UNESCO.


Samma dag uppmärksammas:

Asociala dagen
Internationella dagen för pressfrihet