temadagar.se

Internationella dagen för pressfrihet


Internationella dagen för pressfrihet 2019 infaller den 3 maj.

Internationella dagen för pressfrihet är instiftad av UNESCO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Asociala dagen
Byxfria dagen
Grillens dag
Internationella tubadagen

Taggar:

Internationella dagen för pressfrihet
UNESCO