temadagar.se

Internationella dagen för utrotande av fattigdom


Internationella dagen för utrotande av fattigdom 2018 infaller den 17 oktober.

Internationella dagen för utrotande av fattigdom är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella dagen för utrotande av fattigdom