temadagar.se

Internationella dagen för utrotande av fattigdom


Internationella dagen för utrotande av fattigdom infaller den 17 oktober varje år, nästa gång den 17 oktober 2017.

Internationella dagen för utrotande av fattigdom är instiftad av Förenta nationerna.