temadagar.se

Internationella dagen för världens ursprungsfolk


Internationella dagen för världens ursprungsfolk infaller den 9 augusti varje år, nästa gång den 9 augusti 2018.

Internationella dagen för världens ursprungsfolk är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för världens ursprungsfolk
Rulltårtans dag