temadagar.se

Internationella diabetesdagen


Internationella diabetesdagen infaller den 14 november varje år, nästa gång den 14 november 2017.

Internationella diabetesdagen är instiftad av WHO och IDF.