temadagar.se

Internationella flickdagen


Internationella flickdagen infaller den 11 oktober varje år, nästa gång den 11 oktober 2017.

Internationella flickdagen är instiftad av Förenta nationerna.