temadagar.se logotype

Internationella fysioterapins dag


När är Internationella fysioterapins dag 2020?

Internationella fysioterapins dag 2020 infaller den 8 september.

Läs mer om Internationella fysioterapins dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internationella läskunnighetsdagen

Taggar:

Internationella fysioterapins dag
Internationella sjukgymnastikens dag