temadagar.se

Internationella läskunnighetsdagen


Internationella läskunnighetsdagen infaller den 8 september varje år, nästa gång den 8 september 2018.

Internationella läskunnighetsdagen är instiftad av Förenta nationerna.