temadagar.se

Internationella glädjedagen


Internationella glädjedagen 2019 infaller den 20 mars.

Internationella glädjedagen är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Världsberättardagen

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella glädjedagen