temadagar.se

Internationella kvinnodagen


Internationella kvinnodagen infaller den 8 mars varje år, nästa gång den 8 mars 2018.

Internationella kvinnodagen är instiftad av Andra internationalen.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella kvinnodagen