temadagar.se

Internationella migrationsdagen


Internationella migrationsdagen 2018 infaller den 18 december.

Internationella migrationsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Kakans dag

Taggar:

Förenta nationerna
Internationella migrationsdagen