temadagar.se

Internationella migrationsdagen


Internationella migrationsdagen infaller den 18 december varje år, nästa gång den 18 december 2017.

Internationella migrationsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella migrationsdagen
Kakans dag