temadagar.se

Internationella müslidagen


Internationella müslidagen infaller den 22 augusti varje år, nästa gång den 22 augusti 2018.

Internationella müslidagen är instiftad av Risenta.

Läs mer om Internationella müslidagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella müslidagen