temadagar.se

Internationella öldagen

Internationella öldagen firas den första fredagen i augusti varje år över hela världen men har sin grund i USA där dagen firades för första gången.

Syftet med att fira internationella öldagen är att träffa goda vänner och njuta av god öl, att hylla de män och kvinnor som brygger och serverar vår öl sam att förena världen under den gemensamma fanan för god öl, genom att hedra öl oavsett land och kultur.

Internationella öldagen bör inte förväxlas med Ölets dag som uppmärksammas av mikrobryggerier i Sverige.


Internationella öldagen infaller första fredagen i augusti.

Läs mer om Internationella öldagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Alla systrars dag
Internationella öldagen