temadagar.se

Internationella psoriasisdagen


Internationella psoriasisdagen 2019 infaller den 29 oktober.

Internationella psoriasisdagen är instiftad av International Federation of Psoriasis Associations.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Internets dag

Taggar:

International Federation of Psoriasis Associations
Internationella psoriasisdagen