temadagar.se

Internationella våtmarksdagen


Internationella våtmarksdagen 2020 infaller den 2 februari.

Internationella våtmarksdagen är instiftad av Ramsarkonventionen.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Groundhog Day
Internationella tvillingdagen

Taggar:

Internationella våtmarksdagen
Ramsarkonventionen