temadagar.se

Internationella våtmarksdagen


Internationella våtmarksdagen infaller den 2 februari varje år, nästa gång den 2 februari 2018.

Internationella våtmarksdagen är instiftad av Ramsarkonventionen.


Samma dag uppmärksammas:

Groundhog Day
Internationella tvillingdagen
Internationella våtmarksdagen