temadagar.se

Internationella vattendagen


Internationella vattendagen infaller den 22 mars varje år, nästa gång den 22 mars 2018.

Internationella vattendagen är instiftad av UNESCO.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella vattendagen
Kennethdagen