temadagar.se logotype

Knäckebrödets dag


Knäckebrödets dag 2020 infaller den 19 februari.

Knäckebrödets dag är instiftad av Knäckebrödsakademin.

Läs mer om Knäckebrödets dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Knäckebrödets dag
Knäckebrödsakademin