temadagar.se

Kortfilmens dag


Kortfilmens dag infaller den 21 december varje år, nästa gång den 21 december 2017.

Kortfilmens dag är instiftad av Sveriges Film- och Videoförbund.

Läs mer om Kortfilmens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Kortfilmens dag
Skumtomtens dag
Tomasdagen
Vintersolståendet