temadagar.se

Lutfiskens dag


Lutfiskens dag 2018 infaller den 2 november.

Lutfiskens dag infaller fredagen före alla helgons dag.

Lutfiskens dag är instiftad av Lutfiskens Vänner.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

De dödas dag

Taggar:

Fredagen före Alla helgons dag
Lutfiskens dag
Lutfiskens Vänner