temadagar.se

Lutfiskens dag


Lutfiskens dag infaller nästa gång den 3 november 2017.

Lutfiskens dag infaller fredagen före alla helgons dag.

Lutfiskens dag är instiftad av Lutfiskens Vänner.


Samma dag uppmärksammas:

Lutfiskens dag