temadagar.se

Matematikens dag


Matematikens dag infaller den 14 mars varje år, nästa gång den 14 mars 2018.

Matematikens dag är instiftad av Nationalkommittén för matematik.

Läs mer om Matematikens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Matematikens dag
Pi-dagen
Steak and BJ day