temadagar.se logotype

Matematikens dag


Matematikens dag 2020 infaller den 14 mars.

Matematikens dag är instiftad av Nationalkommittén för matematik.

Läs mer om Matematikens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Pi-dagen
Steak and BJ day

Taggar:

Matematikens dag
Nationalkommittén för matematik