temadagar.se

Pi-dagen

Pi-dagen firas den 14 mars varje år av människor runt om i världen, detta för att uppmärksamma talet Pi som används i många matematiska formler. Sedan 1988 har dagen firats och USA’s representanthus tog 2009 beslut om att Pi-dagen skall vara en nationell minnesdag i landet.

Talet Pi förkortas oftast 3,14 vilket gör den 14 mars till det perfekta datumet för firandet.


Pi-dagen infaller den 14 mars varje år, nästa gång den 14 mars 2018.


Samma dag uppmärksammas:

Matematikens dag
Pi-dagen
Steak and BJ day