temadagar.se

Möteskulturdagen


Möteskulturdagen infaller den 28 april varje år, nästa gång den 28 april 2018.

Möteskulturdagen är instiftad av gr8 meetings.

Läs mer om Möteskulturdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Arbetsmiljödagen
Möteskulturdagen
Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen