temadagar.se

Arbetsmiljödagen


Arbetsmiljödagen infaller den 28 april varje år, nästa gång den 28 april 2018.

Arbetsmiljödagen är instiftad av ILO.


Samma dag uppmärksammas:

Arbetsmiljödagen
Möteskulturdagen
Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen