temadagar.se

Nationella Entreprenörsdagen


Nationella Entreprenörsdagen infaller sista måndagen i juni.

Nationella Entreprenörsdagen är instiftad av Founders Alliance.

Läs mer om Nationella Entreprenörsdagen här.