temadagar.se

Nationella Entreprenörsdagen


Nationella Entreprenörsdagen infaller nästa gång den 26 juni 2017.

Nationella Entreprenörsdagen infaller sista måndagen i juni.

Nationella Entreprenörsdagen är instiftad av Founders Alliance.

Läs mer om Nationella Entreprenörsdagen här.