temadagar.se

Nationella Entreprenörsdagen


Nationella Entreprenörsdagen 2019 infaller den 24 juni.

Nationella Entreprenörsdagen infaller sista måndagen i juni.

Nationella Entreprenörsdagen är instiftad av Founders Alliance.

Läs mer om Nationella Entreprenörsdagen här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Johannes döparens dag

Taggar:

Founders Alliance
Nationella Entreprenörsdagen
Sista måndagen i juni