temadagar.se

Pilsnerkorvens dag


Pilsnerkorvens dag 2019 infaller den 30 juni.

Pilsnerkorvens dag är instiftad av Bullens pilsnerkorv.

Läs mer om Pilsnerkorvens dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Bullens pilsnerkorv
Pilsnerkorvens dag