temadagar.se

Pilsnerkorvens dag


Pilsnerkorvens dag infaller den 30 juni varje år, nästa gång den 30 juni 2018.

Pilsnerkorvens dag är instiftad av Bullens pilsnerkorv.

Läs mer om Pilsnerkorvens dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Pilsnerkorvens dag