temadagar.se

Programmer day


Programmer day 2019 infaller den 13 september.

Programmer day infaller årets 256e dag.

Läs mer om Programmer day här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Årets 256e dag
Programmer day