temadagar.se

Kulturarvsdagen


Kulturarvsdagen infaller nästa gång den 10 september 2017.

Kulturarvsdagen infaller andra söndagen i september.

Kulturarvsdagen är instiftad av Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om Kulturarvsdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella suicidpreventiva dagen
Kulturarvsdagen
Världsdagen för teckenspråk