temadagar.se

Samåkningsdagen


Samåkningsdagen infaller den 4 oktober varje år, nästa gång den 4 oktober 2017.

Samåkningsdagen är instiftad av Skjutsgruppen.

Läs mer om Samåkningsdagen här.