temadagar.se

Semikolonets dag

Den 6 februari varje år firas Semikolonets dag runt om i världen, dagen uppmärksammas för att påminna oss om hur viktigt semikolonet är för vårt skrivspråk samt påminna oss om detta bortglömda tecken.

Under 1980-talet då skrivmaskinerna var populära i Sverige var användandet av semikolonet litet, det krävdes nämligen 3st tangenttryckningar för att skapa ett semikolon och många avstod därför att använda det. Detta skulle kunna vara orsaken till att många idag är osäkra på när semikolon skall användas och när det istället ska vara ett kommatecken.

Den italienske 1400-talstypografen Aldo Manuizo är mannen bakom det moderna användandet av semikolon och det är till honom tankarna går en dag som denna.


Semikolonets dag infaller den 6 februari varje år, nästa gång den 6 februari 2018.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
Samernas nationaldag
Semikolonets dag