temadagar.se

Vägledningens dag


Vägledningens dag infaller den 8 oktober varje år, nästa gång den 8 oktober 2017.

Vägledningens dag är instiftad av Sveriges Vägledarförening.


Samma dag uppmärksammas:

Vägledningens dag