temadagar.se

Världscancerdagen


Världscancerdagen infaller den 4 februari varje år, nästa gång den 4 februari 2018.

Världscancerdagen är instiftad av Union for International Cancer Control (UICC).

Läs mer om Världscancerdagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Vargens dag
Världscancerdagen