Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka är alltid den 17 juni, dagen infaller nästa gång den 17 juni 2025.

Det är 357 dagar kvar till Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka.


Missa aldrig en temadag igen!

Köp vår kalender eller bli medlem i Temadagar.se's vänner så får du tillgång till alla våra temadagar i din digitala kalender. Kalendern kan du visa ut i din digitala privata eller jobb-kalender vilket gör att du enkelt kan hålla dig uppdaterad om när olika temadagar infaller. Blir du medlem i Temadagar.se's vänner får du nu även vårt månadsvisa nyhetsbrev med information om kommande temadagar och annat unikt innehåll.

Kategorier:

Djur och växter
FN-dagar

Taggar:

17 juni, Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

Andra temadagar 17 juni:

Inga