temadagar.se

Världsdagen för TV


Världsdagen för TV 2019 infaller den 21 november.

Världsdagen för TV är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Musikfri dag
Thanksgiving
Världsfilosofidagen
Världshejardagen

Taggar:

Förenta nationerna
Världsdagen för TV