temadagar.se logotype

Världsdagen för TV


När är Världsdagen för TV 2020?

Världsdagen för TV 2020 infaller den 21 november.

Världsdagen för TV är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Musikfri dag
Världshejardagen

Taggar:

Förenta nationerna
Världsdagen för TV