temadagar.se

Världsdagen för TV


Världsdagen för TV infaller den 21 november varje år, nästa gång den 21 november 2017.

Världsdagen för TV är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Musikfri dag
Världsdagen för TV
Världshejardagen