temadagar.se

Världsmeteorologidagen


Världsmeteorologidagen 2019 infaller den 23 mars.

Världsmeteorologidagen är instiftad av WHO.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Matlådans dag
Nordens dag

Taggar:

Världsmeteorologidagen
WHO