temadagar.se

Världsmeteorologidagen


Världsmeteorologidagen infaller den 23 mars varje år, nästa gång den 23 mars 2018.

Världsmeteorologidagen är instiftad av WHO.


Samma dag uppmärksammas:

Matlådans dag
Nordens dag
Världsmeteorologidagen