temadagar.se

Världsmiljödagen


Världsmiljödagen infaller den 5 juni varje år, nästa gång den 5 juni 2018.

Världsmiljödagen är instiftad av UNEP.


Samma dag uppmärksammas:

Alla vänners dag
Världsmiljödagen