temadagar.se

Världsradiodagen


Världsradiodagen infaller den 13 februari varje år, nästa gång den 13 februari 2018.

Läs mer om Världsradiodagen här.


Samma dag uppmärksammas:

Tandborstbytardagen
Världsradiodagen