temadagar.se logotype

Världssyndagen


När är Världssyndagen 2020?

Världssyndagen 2020 infaller den 8 oktober.

Världssyndagen infaller andra torsdagen i oktober.

Världssyndagen är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Vägledningens dag

Taggar:

Andra torsdagen i oktober
Förenta nationerna
Världssyndagen