temadagar.se

Världssyndagen


Världssyndagen infaller nästa gång den 12 oktober 2017.

Världssyndagen infaller andra torsdagen i oktober.

Världssyndagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Civilkuragets dag
Internationella reumatikerdagen
Världssyndagen