temadagar.se

Alla helgons dag


Alla helgons dag infaller nästa gång den 4 november 2017.

Alla helgons dag infaller lördagen som infaller 31 oktober till 6 november.


Samma dag uppmärksammas:

Alla helgons dag
Dödshälsningsdagen
No hate day