temadagar.se

Alla helgons dag


Alla helgons dag 2018 infaller den 3 november.

Alla helgons dag infaller lördagen som infaller 31 oktober till 6 november.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Inga

Taggar:

Alla helgons dag
Lördagen som infaller 31 oktober till 6 november