Röda dagar i Sverige

Röda dagar 2021

Röda dagar och helgdagar 2021 är svenska dagar som ses som arbetsfria dagar även om en del yrkesgrupper behöver arbeta, de som arbetar dessa dagar ska ha rätt till övertidskompensation. De flesta dagar är i knutna till kristna högtider eller andra traditioner som är djupt rotade i Sverige. Du hittar samtliga temadagar i vår kalender.

Januari
1 - Nyårsdagen
6 - Trettondagen

April
2 - Långfredagen
4 - Påskdagen
5 - Annandag påsk

Maj
1 - Första maj
13 - Kristi himmelsfärdsdag
23 - Pingstdagen

Juni
6 - Sveriges nationaldag
26 - Midsommardagen

November
1 - Alla helgons dag

December
25 - Juldagen
26 - Annandag jul

Röda dagar 2022

Januari
1 - Nyårsdagen
6 - Trettondagen

April
15 - Långfredagen
17 - Påskdagen
18 - Annandag påsk

Maj
1 - Första maj
26 - Kristi himmelsfärdsdag

Juni
5 - Pingstdagen
6 - Sveriges nationaldag
25 - Midsommardagen

November
5 - Alla helgons dag

December
25 - Juldagen
26 - Annandag jul