temadagar.se

Arbetsterapins dag

Syftet med Arbetsterapins dag är att ha en dag där arbetsterapeuter samlas och enas om sin profession. Man kan fråga sig varför det finns en dag för arbetsterapeuter, svaret är egentligen ganska självklart. Det är en dag då arbetsterapeuter ska sprida kunskapen kring arbetsterapi och arbetsterapeuter. Något som i sin tur kan leda till fler anställningar och att arbetsterapeuter blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsterapeuter ska vara anställningsbara och få en bra lön för det arbete de gör.


Arbetsterapins dag infaller nästa gång den 27 oktober 2017.

Läs mer om Arbetsterapins dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Alla svärmödrars dag
Arbetsterapins dag
Internationella nalledagen
Internationella religionsfrihetsdagen
Internationella skolbiblioteksdagen