temadagar.se logotype

Arbetsterapins dag

Syftet med Arbetsterapins dag är att ha en dag där arbetsterapeuter samlas och enas om sin profession. Man kan fråga sig varför det finns en dag för arbetsterapeuter, svaret är egentligen ganska självklart. Det är en dag då arbetsterapeuter ska sprida kunskapen kring arbetsterapi och arbetsterapeuter. Något som i sin tur kan leda till fler anställningar och att arbetsterapeuter blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsterapeuter ska vara anställningsbara och få en bra lön för det arbete de gör.


När är Arbetsterapins dag 2020?

Arbetsterapins dag 2020 infaller den 27 oktober.

Läs mer om Arbetsterapins dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Alla svärmödrars dag
Internationella nalledagen
Internationella religionsfrihetsdagen
Internationella skolbiblioteksdagen

Taggar:

27 Oktober
Arbetsterapins dag