temadagar.se

Internationella skolbiblioteksdagen


Internationella skolbiblioteksdagen infaller den 27 oktober varje år, nästa gång den 27 oktober 2017.

Internationella skolbiblioteksdagen är instiftad av International association of school librarianship.


Samma dag uppmärksammas:

Alla svärmödrars dag
Arbetsterapins dag
Internationella nalledagen
Internationella religionsfrihetsdagen
Internationella skolbiblioteksdagen