temadagar.se

Barnkonventionsdagen


Barnkonventionsdagen infaller den 20 november varje år, nästa gång den 20 november 2017.

Barnkonventionsdagen är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Barnkonventionsdagen
Industrialiseringsdagen för Afrika
Internationella barndagen
Transgender Day of Remembrance