temadagar.se

Industrialiseringsdagen för Afrika


Industrialiseringsdagen för Afrika 2019 infaller den 20 november.

Industrialiseringsdagen för Afrika är instiftad av Förenta nationerna.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Barnkonventionsdagen
Internationella barndagen
Internationella GIS-dagen
Internationella KOL-dagen
Transgender Day of Remembrance

Taggar:

Förenta nationerna
Industrialiseringsdagen för Afrika