temadagar.se

Industrialiseringsdagen för Afrika


Industrialiseringsdagen för Afrika infaller den 20 november varje år, nästa gång den 20 november 2017.

Industrialiseringsdagen för Afrika är instiftad av Förenta nationerna.


Samma dag uppmärksammas:

Barnkonventionsdagen
Industrialiseringsdagen för Afrika
Internationella barndagen
Transgender Day of Remembrance