temadagar.se logotype

Dagbokens dag


När är Dagbokens dag 2020?

Dagbokens dag 2020 infaller den 12 maj.

Dagbokens dag är instiftad av Folklivsarkivet vid Lunds universitet.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Automower®-dagen
Fritidshemmens dag
Internationella fibromyalgidagen
Internationella sjuksköterskedagen
Internationella strokedagen
Massagens dag
ME/CFS-dagen
Skolidrottsföreningens dag

Taggar:

Dagbokens dag
Folklivsarkivet vid Lunds universitet