temadagar.se

Dagbokens dag


Dagbokens dag 2019 infaller den 12 maj.

Dagbokens dag är instiftad av Folklivsarkivet vid Lunds universitet.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Automower®-dagen
Gosskörernas dag
Internationella fibromyalgidagen
Internationella sjuksköterskedagen
Massagens dag
ME/CFS-dagen

Taggar:

Dagbokens dag
Folklivsarkivet vid Lunds universitet