temadagar.se

Internationella fibromyalgidagen


Internationella fibromyalgidagen infaller den 12 maj varje år, nästa gång den 12 maj 2018.

Internationella fibromyalgidagen är instiftad av Fibromyalgia Network.


Samma dag uppmärksammas:

Internationella fibromyalgidagen
Internationella sjuksköterskedagen
Massagens dag
ME/CFS-dagen