temadagar.se

Internationella fibromyalgidagen


Internationella fibromyalgidagen 2019 infaller den 12 maj.

Internationella fibromyalgidagen är instiftad av Fibromyalgia Network.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Automower®-dagen
Dagbokens dag
Gosskörernas dag
Internationella sjuksköterskedagen
Massagens dag
ME/CFS-dagen

Taggar:

Fibromyalgia Network
Internationella fibromyalgidagen