temadagar.se logotype

Darwins födelsedag

Charles Darwin föddes den 12 februari 1809, han är känd som upptäckaren av evolutionsteorin och kallas därmed evolutionsteorins fader, han skulle år 2009 fyllt 200 år.

Genom evolutionsteorin bevisade Darwin att samtliga arter med liv kommer från ett och samma ursprung. Men med hjälp av evolutionen så har alla arter utvecklats på olika sätt från generation till generation men med samma biologiska ursprung. Denna evolutionsprocess kallas även för naturligt urval och är idag en av de mest omfattande vetenskapliga teorierna.

År 1858 publicerade Darwin tillsammans med Alfred Russel Wallace, som är naturhistoriker, en artikel där de tog upp just begreppet naturligt urval.


När är Darwins födelsedag 2021?

Darwins födelsedag 2021 infaller den 12 februari.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Djurförsökens dag

Taggar:

12 februari 2014
12 februari 2015
12 februari 2016
12 februari 2017
12 februari 2018
12 februari 2019
Charles Darwin
Darwins födelsedag
evolutionen
evolutionsteori