temadagar.se

Djurförsökens dag


Djurförsökens dag infaller den 12 februari varje år, nästa gång den 12 februari 2018.


Samma dag uppmärksammas:

Darwins födelsedag
Djurförsökens dag