temadagar.se logotype

Djurförsökens dag


När är Djurförsökens dag 2021?

Djurförsökens dag 2021 infaller den 12 februari.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Darwins födelsedag

Taggar:

Djurens rätt
Djurförsökens dag