Esperantodagen

Esperantodagen är årsdagen av att den första läroboken i det internationella språket esperanto publicerades 26 juli år 1887. Det är en dag som uppmärksammas av esperantotalare runt om i världen. Språket esperanto skapades av den polsk-judiske ögonläkaren Ludwig Lazar Zamenhof. Han kallade det själv för ”lingvo internacia”, internationella språket, men publicerade läroboken under pseudonymen Doktoro Esperanto av rädsla för det ryska imperiets censur, så språket kom att omtalas som ”Doktor Esperantos språk” och så småningom helt enkelt bara esperanto.

Internationellt företräds esperantorörelsen främst av paraplyorganisationen UEA, Universala Esperanto-Asocio, med nuvarande säte i Rotterdam, Nederländerna, och i Sverige av Svenska Esperantoförbundet.

När är Esperantodagen 2024?

Esperantodagen är alltid den 26 juli.

Esperantodagen är instiftad av Esperantoförbundet.

Hur många dagar är det kvar till Esperantodagen?

Det är 309 dagar kvar till Esperantodagen.


Missa aldrig när Esperantodagen infaller nästa gång!

Köp vår kalender eller bli medlem i Temadagar.se's vänner så får du tillgång till alla våra temadagar i din digitala kalender. Kalendern kan du visa ut i din digitala privata eller jobb-kalender vilket gör att du enkelt kan hålla dig uppdaterad om när olika temadagar infaller.

Taggar:

Esperantodagen, Esperantoförbundet,

Andra temadagar 26 juli:

Bellmandagen
Systemadministratörens dag

Vi förstår att du inte är här för annonserna och vi ser att du har Adblock aktiverat i din webbläsare vilket gör oss lite ledsna. Temadagar.se drivs av de intäkter vi får från annonserna vi har på sidan. Detta gör att vi önskar att du vitlistar temadagar.se i ditt adblock-verktyg för att sidan ska fortsätta utvecklas.

Tack för din förståelse!