Esperantodagen

Esperantodagen är årsdagen av att den första läroboken i det internationella språket esperanto publicerades 26 juli år 1887. Det är en dag som uppmärksammas av esperantotalare runt om i världen. Språket esperanto skapades av den polsk-judiske ögonläkaren Ludwig Lazar Zamenhof. Han kallade det själv för ”lingvo internacia”, internationella språket, men publicerade läroboken under pseudonymen Doktoro Esperanto av rädsla för det ryska imperiets censur, så språket kom att omtalas som ”Doktor Esperantos språk” och så småningom helt enkelt bara esperanto.

Internationellt företräds esperantorörelsen främst av paraplyorganisationen UEA, Universala Esperanto-Asocio, med nuvarande säte i Rotterdam, Nederländerna, och i Sverige av Svenska Esperantoförbundet.

Du kan läsa mer om esperanto på esperanto.se.

Esperantodagen är alltid den 26 juli, dagen infaller nästa gång den 26 juli 2024.

Esperantodagen är instiftad av Esperantoförbundet.

Det är 31 dagar kvar till Esperantodagen.


Missa aldrig en temadag igen!

Köp vår kalender eller bli medlem i Temadagar.se's vänner så får du tillgång till alla våra temadagar i din digitala kalender. Kalendern kan du visa ut i din digitala privata eller jobb-kalender vilket gör att du enkelt kan hålla dig uppdaterad om när olika temadagar infaller. Blir du medlem i Temadagar.se's vänner får du nu även vårt månadsvisa nyhetsbrev med information om kommande temadagar och annat unikt innehåll.

Kategorier:

Företags- och organisationsdagar

Taggar:

Esperantodagen, Esperantoförbundet

Andra temadagar 26 juli:

Bellmandagen