temadagar.se

Fängslade författares dag


Fängslade författares dag 2019 infaller den 15 november.

Fängslade författares dag är instiftad av PEN.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Musikterapins dag

Taggar:

Fängslade författares dag
PEN