temadagar.se

Musikterapins dag


Musikterapins dag 2018 infaller den 15 november.

Musikterapins dag är instiftad av The European Music Therapy Confederation.

Läs mer om Musikterapins dag här.


Vill du också kunna se direkt i din kalender vilken temadag som firas när? Du kan nu köpa hela vår kalenderfil och lägga in den i kalendern i din telefon eller dator. Läs mer om hur du köper kalendern här.

Andra temadagar samma dag:

Fängslade författares dag
Internationella KOL-dagen
Världsfilosofidagen

Taggar:

Musikterapins dag
The European Music Therapy Confederation