temadagar.se

Musikterapins dag


Musikterapins dag infaller den 15 november varje år, nästa gång den 15 november 2017.

Musikterapins dag är instiftad av The European Music Therapy Confederation.

Läs mer om Musikterapins dag här.


Samma dag uppmärksammas:

Fängslade författares dag
Internationella GIS-dagen
Internationella KOL-dagen
Musikterapins dag